YAYIN İLKELERİ

1-  Tam metinlerde özet 300 kelimeyi geçmemelidir.  Ta metin  ise 15 sayfayı geçmemelidir.
2-  ATIF: APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır. 
3- Tam metin aşağıda belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.

 

Sayfa Düzeni
a-  Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

b-   Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

c-  Tam metin Ana başlığı büyük harflerle ara başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiç bir biçimlendirmeye, yer verilmemelidir.